Renova't sense un duro!

Aquí no et calen diners !!

Aquest espai està dedicat a tot allò que no fem servir però que encara té una utilitat.

És una eina per a posar en contacte a la persona que ofereix amb la persona que ho necessiti.

I NO es tracta d'intercanvis ni de vendes! ...simplement donar i/o agafar el que necessitem.


La basura de unos es el tesoro de otros!


Nou video!

Per contactar amb nosaltres


Aquest correu permet l'adjunt d'imatges. 
El seu respectiu icona, es el de color verd amb una fletge,
(Upload image)
Si cliqueu a la casella de text i passeu el cursor
per sobre els icones us indicarà la seva funció (en angles).